The Company Community

Binnen één afdeling van een groot bedrijf kennen medewerkers hun collega's meestal redelijk goed. Maar collega's buiten de eigen afdeling kent men een stuk minder. Niettemin moeten werknemers vaak samenwerken met collega's van een andere afdeling om een taak uit te voeren. Het kost echter vaak veel tijd om de meest geschikte persoon te vinden voor een dergelijke samenwerking.

Companity is een applicatie die helpt het contact tussen medewerkers van afdelingen te verbeteren. Companity bevat een dynamisch netwerk van profielen van alle werknemers, hun capaciteiten en met wie zij samenwerken. Zo krijgen zowel het management als de werknemers zelf uitzonderlijk veel inzicht in ieders capaciteiten. Daarmee wordt het wel veel eenvoudig om snel een slagvaardig team samen te stellen.